Profilaktyka

Ostatnio zapoznaliśmy naszych uczniów z innowacyjnym działaniem jeleniogórskiej Poradni Profilaktyki i Uzaleznień Monar w celu przeciwdziałania uzależnieniom i zagrożeniu niedostosowaniem spolecznym. Stowarzyszenie MONAR realizuje zadanie publiczne „Na wspólnej drodze streetworkerzy MONAR 2024”. Program ma charkter oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *